Callio Edible Insects from Mine -hanke

Pyhäsalmen kaivoksessa kasvatetaan syötäviä hyönteisiä Euroopan syvimmässä paikassa 1430 m syvyydessä. CEIFM -hankkeessa on tavoitteena yhdistää Euroopan syvimmin tunnettu paikka, Pyhäsalmen kaivoksen infrastruktuuri sekä kestävä ja tehokas syötävien hyönteisten alkutuotanto maanalaisissa olosuhteissa kiertotalouden periaatteiden pohjalta. Hankkeen päätavoitteena on kehittää ja testata syötäväksi tarkoitettuja hyönteisiä tuottava suljettu järjestelmä, ts. kestävä ja tehokas seuraavan sukupolven koeympäristö. Hyönteistuotantoa toteutetaan ja teknologiaa testataan kaivoksessa kiertotalouden periaatteita hyödyntäen. Osana tutkimuksia hanke mahdollistaa myös kansainvälisen verkostoitumisen ja esimerkiksi Marsiin liittyvien tutkimusmahdollisuuksien tutkimusrahoituksen.

Hankkeen tuloksena syntyy seuraavan sukupolven prototyyppi hyönteistentuotantojärjestelmästä, joka simuloi paineistettuihin Mars-tunneleihin perustettua maanalaista ihmisyhteisöä. Hankkeessa testataan kuntien läheisyydessä sijaitsevaa teollisen mittakaavan syötävien hyönteisten alkutuotantoa, jota tulevaisuuden väestönkasvu tarvitsee. Kehitettävä konsepti voidaan kopioida myös muihin maanalaisiin tiloihin ja se tuo uutta tietoa maaseudun elinkeinoihin Suomessa ja ulkomailla.

Yritysyhteistyötä tehdään useiden hyönteis- ja teknologiateollisuuden yritysten kanssa, jolla tehostetaan projektin aikana syntyneiden liiketoimintamahdollisuuksien käynnistämistä projektin päättymisen jälkeen.

Hankeaika 1.12.2018 – 31.5.2021

Kumppanit: Pyhäjärven kaupunki, Entocube Oy, Also Finland Oy, Pyhäsalmi Mine Oy, Probot Oy, M-Solutions Oy, Muon Solutions Oy.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Hannele Blomqvist, +358 40 484 1853, hannele.blomqvist@pyhajarvi.fi 

Kehitysjohtaja Sakari Nokela, +358 40 180 9511, sakari.nokela@pyhajarvi.fi

 

   

     

 

Yhteistyössä:

   

         

@EdibleFrom @EdibleInsectsFromMine

@calliopyhajarvi