Callio Edible Insects from Mine -hanke

Pyhäsalmen kaivoksessa kasvatettiin syötäviä hyönteisiä Euroopan syvimmässä paikassa 1430 m syvyydessä. CEIFM -hankkeessa oli tavoitteena yhdistää Euroopan syvimmin tunnettu paikka, Pyhäsalmen kaivoksen infrastruktuuri sekä kestävä ja tehokas syötävien hyönteisten alkutuotanto maanalaisissa olosuhteissa kiertotalouden periaatteiden pohjalta. Hankkeen päätavoitteena oli kehittää ja testata syötäväksi tarkoitettuja hyönteisiä tuottava suljettu järjestelmä, ts. kestävä ja tehokas seuraavan sukupolven koeympäristö. Hyönteistuotantoa toteutettiin ja teknologiaa testattiin kaivoksessa kiertotalouden periaatteita hyödyntäen. Osana tutkimuksia hanke mahdollisti myös kansainvälisen verkostoitumisen ja esimerkiksi Marsiin liittyvien tutkimusmahdollisuuksien tutkimusrahoituksen.

Hankkeen tuloksena syntyi seuraavan sukupolven prototyyppi hyönteistentuotantojärjestelmästä, joka simuloi paineistettuihin Mars-tunneleihin perustettua maanalaista ihmisyhteisöä. Hankkeessa testattiin kuntien läheisyydessä sijaitsevaa teollisen mittakaavan syötävien hyönteisten alkutuotantoa, jota tulevaisuuden väestönkasvu tarvitsee. Kehitettävä konsepti voidaan kopioida myös muihin maanalaisiin tiloihin ja se tuo uutta tietoa maaseudun elinkeinoihin Suomessa ja ulkomailla.

Yritysyhteistyötä tehtiin useiden hyönteis- ja teknologiateollisuuden yritysten kanssa, jolla tehostettiin projektin aikana syntyneiden liiketoimintamahdollisuuksien käynnistämistä projektin päättymisen jälkeen.

 

Hankeaika 1.12.2018 – 31.5.2021

Kumppanit: Pyhäjärven kaupunki, Entocube Oy, Also Finland Oy, Pyhäsalmi Mine Oy, Probot Oy, M-Solutions Oy, Muon Solutions Oy.

Lisätietoja:

Kehitysjohtaja Sakari Nokela, +358 40 180 9511, sakari.nokela@pyhajarvi.fi

 

   

     

 

Yhteistyössä:

   

         

@EdibleFrom @EdibleInsectsFromMine

@calliopyhajarvi