Underground Rescue koulutuskeskus

Työturvallisuus haastavissa olosuhteissa – Koulutukset käynnistyneet Pyhäsalmella.

Työturvallisuuskeskuksen kanssa yhteistyössä toteutettava koulutus Työturvallisuus haastavissa olosuhteissa – harjoituksia Underground Rescue Training Centerissä järjestettiin ensimmäistä kertaa syyskuussa 2022. Seuraava toteutus tullaan toteuttamaan syyskuussa 2023. Käytännön harjoittelua varten alueelle on rakennettu useita vaativia tehtävärasteja, joissa erilaisten pelastus- ja onnettomuustilanteiden työturvallisuutta voidaan harjoitella turvallisesti aidoissa ja haastavissa maanalaisissa kaivosolosuhteissa. Koulutuksessa kiinnitetään huomiota työturvallisuuteen erilaisissa  korkean riskin töissä. Haastavia olosuhteita ja korkean riskin töitä teollisuudessa, kuljetuksen ja logistiikan tai rakentamisen aloilla voivat olla esimerkiksi maan alla tehtävät työt, putoamisvaaralliset työt, sekä työt, joissa käsitellään suuria määriä vaarallisia kemikaaleja.

Maanalaisen koulutuskeskuksen laajuus on 16 hehtaaria. Maanalaiset kaivoskuilut tarjoavat sellaiset olosuhteet, joita ei löydy mistään muualta Suomesta, eikä oikein maailmaltakaan. Tutustu tästä linkistä tiloihin:

Yli 60 vuotta toimineen kaivoksen uumeniin on valmistunut 400 x 400 metrin kokoinen koulutus- ja pelastusharjoittelukeskus. Kaivoksen 400 metrin syvyydessä on valmisteltu luokkahuonetilat, rakennettu harjoitusrastit ja hankittu koulutukseen liittyvää kalustoa. Pyhäsalmen kaivoksen erikoisuus ja vahvuus on maanalaisen pelastustoiminnan ja työturvallisuusharjoittelun aidot harjoitusolosuhteet. Harjoitusrasteihin pääset tutustumaan kätevästi tästä linkistä:

Kaivospelastautumisen lisäksi tilat soveltuvat niin korkealta kuin kuilustakin pelastamiseen, ja keinosavun ja olosuhteiden turvalliseen käyttöön erilaisissa harjoituksissa. Tilat soveltuvat myös tavalliseen pelastusharjoitteluun ja kaivosalan teknologian testaukseen esimerkiksi drone-teknologian ja robotiikan parissa.

Asiakkaille räätälöitävillä harjoituksilla pyritään parantamaan toimijoiden valmiuksia toimia oikein maanalaisen hätätilanteen sattuessa sekä osaltaan auttaa tunnistamaan ja reagoimaan työturvallisuutta vaarantaviin tekijöihin ja ennaltaehkäisemään mahdollisten onnettomuuksien syntyä. Katso tästä esimerkki Posiva/TVO koulutuksista:

Tilamme soveltuvat hyvin pilottikohteena erilaisten teknologiatestausten toteuttamiseen. VTT johtamassa GoldenEye hankkeen tutkimuksissa toteutettiin testipaikka maanalaisille paikannuskokeille, joilla pyrittiin parantamaan maanalaisten kaivosten turvallisuutta mahdollistamalla entistä tarkempi seuranta. Centria AMK johtamassa RoboSol hankkeessa testattiin lentävän Dronen tärmäyksen estoa tunnelitiloissa ja robottikoiran kykyä kaukokartoittaa tunnelitilaa SLAM teknologiaa (Simultaneous localization and mapping) hyödyntäen.

Koulutuskeskuksen palvelujen kohderyhmänä voivat olla esimerkiksi kaivosyhtiöt ja aliurakoitsijat, rakennusteollisuus, energiateollisuus, ydinvoimaloiden pelastusyksiköt, työturvallisuuden parissa toimivat tutkimuslaitokset sekä alueelliset palo & pelastuslaitokset ja satamat.

Tervetuloa mukaan!

Lisätiedot:

Kiinteistöpäällikkö Veeti Kokkonen, +358 40 357 9416, veeti.kokkonen@pyhajarvi.fi

Pohjois-Pohjanmaan liitto on myöntänyt Underground Rescue hankkeen toteuttamista varten EAKR:n ja valtion rahoitusta yhteensä enintään 517 502 € vuosina 2019 – 2022. 

Sotkamo Silver Oy ja Veljekset Toivanen Oy pelastustoiminnan harjoituksissa syyskuussa 2023:

Normet Oy pelastustoiminnan harjoituksissa syyskuussa 2023:

Yhteistyössä Centria AMK kanssa suoritettuja robotti- ja dronetestauksia: