MineTRAIN – käytännön koulutusta kaivosalan ammattilaisille

Nykyaikainen kaivosteollisuus muuttuu jatkuvasti uusien teknologisten ratkaisujen, sovellusten ja käytänteiden myötä. Tämä kehitys on selvästi lisännyt tarvetta kaivosalan ammattilaisten tietotaidon jatkuvaan kehittämiseen ja oppimiseen ns. Life-long learning. Pyhäjärven Callion toteuttaman MineTRAIN -koulutuksen ainutlaatuisuus piilee siinä, että Pyhäsalmen kaivosympäristö ja kaivostekniset ratkaisut mahdollistavat koulutuskokonaisuuksien toteutuksen monitieteellisesti keskittyen koko kaivoksen elinkaareen mineraalivarojen etsinnästä, kaivoksen suunnittelusta, kaivostoiminnasta ja malmin rikastamisesta aina kaivoksen sulkemiseen ja ympäristöntarkkailuun saakka. Terveys ja turvallisuus sekä ympäristö- ja yhteiskunnalliset näkökohdat painottuvat läpi koko kaivoksen arvoketjun.  Tavoitteenamme on auttaa osallstuvia asiakasyrityksiä minimoimaan tekniset ja taloudelliset riskit tarjoamalla korkeasti koulutettua työvoimaa ja näin optimoimaan toimintaansa jatkuvasti kehittyvällä teollisuuden alalla.

 

Suomessa ja maailmalla on kasvava tarve kaivosalan ja maanalaisen rakentamisen osaajille ja tähän liittyvän ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen mm. kaivosteknologian digitalisaatioon, automaatioon ja sähköistymiseen liittyen. Koulutustarpeet tulevat lähivuosina kasvamaan esimerkiksi uusien kaivosten avaamiseen ja perustettavien akkutehtaiden ja energiavarastoratkaisujen myötä. Suomessa on myös suuria teollisuusinvestointeja ja infrastruktuurihankkeita, joissa tarvitaan maanalaisen rakentamisen osaamista.

Suomessa on käynnistymässä lähitulevaisuudessa useita kaivos- ja akkuteollisuuteen ja teollisuusinfraan liittyviä hankkeita, joiden työvoiman tarve on merkittävä. Lisäksi pohjois- ja keskipohjanmaalla olemassa sijaitseva prosessi- ja kemianteollisuus sekä infrarakentaminen tarvitsee jatkuvasti uusia työntekijöitä. Tilanne ja osaajien tarve tulee entisestään kehittymään uusien kaivosten käynnistymisen myötä, ja valmistautuminen osaamiseen kehittämiseen tulee aloittaa nyt.

MineTRAIN koulutukset voidaan räätälöidä ja toteuttaa tiettyihin kaivannaisteollisuuden osa-alueisiin keskittyen:

Vuoden 2023 kursssitoteutukset ovat nyt varattavissa! 

Tutustu tarkemmin koulutustarjontaamme maanalaisen rakentamisen ja tilojen asiantuntijoille ja ota meihin rohkeasti yhteyttä.

Tarjoamme mielellämme juuri teidän tarpeisiinne räätälöityjä toteutuksia.

KAIVOS PERUSTEET, KAIVOS JA YMPÄRISTÖ, KAIVOS JA TYÖTURVALLISUUS SEKÄ KAIVOKSEN DIGITAALINEN ELINKAARI tarkempi sisältö löytyy täältä.

Lisätietoja:

Kehitysjohtaja Sakari Nokela, +358 40 180 9511, sakari.nokela@pyhajarvi.fi

Kiinteistöpäällikkö Veeti Kokkonen, +358 40 357 9416, veeti.kokkonen@pyhajarvi.fi