Työturvallisuuskoulutus sekä pelastusalan harjoitukset haastavissa olosuhteissa

Pyhäjärven Callio toteuttaa yrityksille työturvallisuuskoulutuksia ja teollisuusyritysten tarpeisiin räätälöitäviä pelastusalanharjoituksia, jotka järjestetään maan alle 400 metrin syvyyteen rakennetussa koulutus- ja harjoittelualueella. Käytönnön harjoittelua varten on rakennettu vaativia tehtävärasteja, joissa erilaisten pelastus- ja onnettomuustilanteita voidaan harjoitella turvallisesti aidoissa olosuhteissa.

Koulutus voidaan räätälöidä osallistuvien yritysten tarpeiden mukaisesti esimerkiksi keskittymään työturvallisuuteen suurten teollisuuslaitosten korkean riskin töissä. Maanalaisissa tiloissa ja kaivostoiminnassa turvallisuusriskit korostuvat. Turvallisuusriskejä aiheuttavat liikenneonnettomuudet, louhintatöihin liittyvät räjäytykset, kallio- tai tunnelisortumat, sähkökatkokset ja oikosulut, vesivahingot sekä mahdolliset pakokaasut ja päästöt esimerkiksi rikastuslaitoksilla. Hyvä tiedon taso turvallisuusasioissa ja käytännössä harjoitellut toimintatavat auttavat tilojen/koneiden/ratkaisujen suunnittelua, rakentamista, ylläpitoa, käyttäjien työturvallisuutta ja viihtyvyyttä sekä luo valmiuksia varautua poikkeustilanteisiin ja toimia tällaisissa riskitilanteissa.

Teoriaosuudet voidaan toteuttaa Callion luokkahuoneissa, joissa voidaan kerrata työsuojelun ja työturvallisuuden perusteita yhteistoiminnallisten työkalujen kautta. Koulutuskeskukseen rakennetuilla toimintarasteilla osallistujat pääsevät harjoittelemaan käytännössä oikeita toimintatapoja koulutettavia varten suunnitelluissa “lähes aidoissa” onnettomuustilanteissa.

Tutustu tarkemmin vuoden 2024 koulutustarjontaamme työturvallisuuden ja riskienhallinnan sekä maanalaisten tilojen asiantuntijoille ja ota meihin rohkeasti yhteyttä.

Tarjoamme mielellämme juuri teidän tarpeisiinne räätälöityjä toteutuksia!


SUOJELUTEKNIIKKAKURSSI:


MAANALAISTEN TYÖKOHTEIDEN TYÖTURVALLISUUSKURSSI:


SUOJELU- JA PELASTUSHARJOITUKSET TEOLLISUUSKOHTEESSAKURSSI: 

OTA YHTEYTTÄ JA ILMOITTAUDU MUKAAN:

Kehitysjohtaja Sakari Nokela, +358 40 180 9511, sakari.nokela@pyhajarvi.fi

Kiinteistöpäällikkö Veeti Kokkonen, +358 40 357 9416, veeti.kokkonen@pyhajarvi.fi