FireLAB

Maanalaisissa tiloissa tulipalo on erityisen vaarallinen: poistuminen on hidasta, savu ja myrkylliset kaasut kulkeutuvat poistumisen suuntaan, savunpoiston teho on usein riittämätön sekä pelastushenkilökunnan toiminta maan alla haastavaa vaikeiden kulkuyhteyksien ja pitkien etäisyyksien takia.

Callio FireLAB -hankkeella kehitetään Pyhäsalmen kaivoksen ainutlaatuista maanalaista infrastruktuuria hyödyntävä palolaboratorio elinkeinoelämän tarpeiden pilotointeja ja demonstraatiota varten. Hankkeen kohderyhmänä ovat mm. maanalaisten rakennus- ja kaivosprosessien teknologiayritykset, rakennusteollisuus, energiateollisuus, kaivosyhtiöt, tutkimus-, palo- ja pelastuslaitokset, jotka kehittävät tai testaavat uusia tuotteita ja ratkaisuja.
.

Callio FireLAB on rahoitettu Business Finland TESTBED rahoituksella, joka tarjoaa rahoitusta kansainväliselle tasolle tähtäävän testialustan toiminnan jalostamiseen ja testialustaekosysteemin kehittämiseen. Rahoitusta voi saada testialustatoimintaa tai testausekosysteemiä koordinoiva, operoiva ja kehittävä organisaatio.

Hankkeen esite on luettavissa täällä.

Lisätietoja:

Kehitysjohtaja Sakari Nokela, +358 40 180 9511, sakari.nokela@pyhajarvi.fi 

Investointimahdollisuudet