Materiaalitestauspalvelut

Callio tarjoaa turvallisen paikan mm. tutkimusnäytteiden säilytykseen sekä tilat kairanäytteiden tutkimukseen- ja käsittelyyn. Tarjoamme asiakkaille räätälöityjä palveluita, jossa tilamme, kemian laboratorio sekä muut materiaalitestauspalvelut ovat käytössä silloin, kun niitä tarvitaan.

Kairanäytteiden loggaus-, sahaus, – ja varastotilat mahdollistavat monipuolisten geologisten ja geoteknisten töiden suorittamisen asiakkaillemme. Kumppaniverkostomme avulla pystymme loggaamaan ja sahaamaan erilaisia materiaalinäytteitä, tekemään laadukkaita geoteknisiä mittauksia, kalliomekaanisia tutkimuksia sekä kairasydännäytteiden digitalisointia (XRF) sekä tutkimaan kemian laboratoriossamme mm. materiaalien, kemikaalien tai veden laatua ja virtaamatietoja.

Ultrasonic test to detect imperfection or defect of steel plate in Workshop, NDT Inspection.

Meiltä voi myös vuokrata työtilaa, jossa asiakkaan omat työntekijät pystyvät työskentelemään rauhassa ja tarvittaessa saamaan kumppaniveskotomme kautta geologien ja Pyhäsalmella sijaitsevan kemian laboratoriomme apua.

Geologien näytteenkäsittely

– Näytteen valmistus labra-analyysejä varten
– Karkeat alkuaineanalyysit ja materiaalin tunnistus tehtiin kannettavalla XRF-analysaattorilla
– Porasydännäytteiden, malminetsintänäytteiden, moreenin, soijan käsittelyt
– Näytteiden kuivaus, sahaus, halkaisu, murskaus ja jauhatus
– Kattavasti mittalaitteita, joilla voidaan mitata mm. näytteiden ominaispainoa, magneettisuutta

Kemian laboratorio

– Alakerrassa näytteenkäsittelytilat (2 huonetta), koevaahdotushuone, taukotilat
– Yläkerrassa iso labran puoli, AAS-huone, varasto, toimisto, taukotilat
– Päätehtävänä rikastamon laadunvalvonta ja ympäristön tarkkailu, päivittäiset analyysit tuotannosta ja mm. rikastushiekka-alueen vesistä
– Jatkuvatoimisia rikastushiekka-alueen pH- ja virtaamamittareiden tarkkailua, huoltoa ja kalibrointia
– Vastuu ympäristönäytteenotosta, näytteenottoa noin 50-60 päivänä vuodessa
– Näytteenkäsittelyssä käsitellään lietenäytteitä, rikastenäytteitä, sekä maanäytteitä
– Näytteenkäsittelyssä suodatetaan, kuivataan, jaetaan, jauhetaan, seulotaan näytteitä
– Näytteenkäsittelytiloissa laitteita kattavasti mm. imusuodatuslaitteisto, hellat ja infrapunalamput, tarkkuusvaa’at, huhmaremylly, planeettakuulamylly, näytteenjakajat, seulakone
– Koevaahdotushuoneessa pienoiskoon ”rikastamo”, jolla voidaan tehdä rikastuskokeita, mm. mylly, Denverin vaahdotuskenno, sekä imusuodatuslaitteisto
– Vetokaappeja isolla puolella 6 kpl, AAS-huoneessa 1 kpl ja varastossa 1 kpl
– Laboratoriotiloissa laitteet: atomiabsorptiospektrofotometrejä 2 kpl, VIS-spektrofotometri, kannettava XRF-analysaattori, titraattori, pH-, johtokyky-, redox- ja happimittarit, vedenpuhdistin, analyysivaa’at, tarkkuusvaa’at, hehkutusuuni, kuivausuuni
– Menetelmistä monet ovat perinteiseen märkäkemialliseen analytiikkaan pohjautuvia
– Vahva osaaminen titrimetriasta ja gravimetriasta

Analyysit vesinäytteistä ja lietteistä, jätevdet, prosessivedet ja luonnonvedet:

– pH (SFS 3021)
– Sähkönjohtokyky (SFS-EN 27888)
– Redox
– Veteen liuennut happi (SFS-EN 25813)
– Kiintoaine (SFS-EN 872)
– Hehkutusjäännös
– Sulfaatti (gravimetria tai spektrofotometria)
– Ca (SFS 3001)
– Cu, Zn, Fe, Mn (SFS 3044)
– Syanidi (Hach menetelmä 8027)
– Kloridi (potentiometria tai spektrofotometria)
– CODCr (spektrofotometria)
– Typpiyhdisteet: Ntot, NH4-N, NO2-N, NO3-N (spektrofotometria)
– Fosfaatti (spektrofotometria)
– Cl2 vapaa, kokonais (spektrofotometria)
– Tiosulfaatti (jodometrinen titraus)
– Alkaliteetti/asiditeetti (happo-emästitraus)
– Väri (spektrofotometria

OTA YHTEYTTÄ:

Kehitysjohtaja Sakari Nokela, +358 40 180 9511, sakari.nokela@pyhajarvi.fi