FutureMINE

FutureMINE-projektin tavoitteena on selvittää, mitkä ovat kaivosteknologian innovaatioiden tulevaisuus sekä niiden testaustarpeet ja vaatimukset. Tämän lisäksi tavoitteena on luoda ymmärrys ja selkeä tiekartta, kuinka rakentaa maailman paras testiympäristö uuden kaivosteknologian testaamiseen Pyhäsalmen kaivoksessa.

Hankkeessa suoritetaan teknisiä vaatimusmäärittelyjä, yritystutkimuksia sekä mallinnetaan Callion visio ja etenemissuunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi vuoteen 2025 mennessä. FutireMINE projekti muodostaa aktiivisen innovaatio- ja yhteistyöverkoston kumppanien välillä ja käy tarvittavat keskustelut alueellisten ja kansallisten sekä kansainvälisten yrityksien ja tutkimuskumppanien kanssa.

Projektin esiselvityksen tuloksena on etenemissuunnitelma vuosille 2018 – 2025 ja FutureMINE-testiympäristökonseptin mallintaminen. Vasinaisen FutureMINE konsortion koostaminen aloitetaan vuoden 2019 lopulla.

Projektin AIKO -rahoitteisen esiselvitysvaiheen sivut

Lisätietoja:

Callio Ohjelmajohtaja Sakari Nokela, +358 180 9511, sakari.nokela@pyhajarvi.fi