FutureMINE testikaivos

Pyhäjärven Callion FutureMINE testikaivoshankkeessa kehitetään Pyhäsalmen kaivoksesta tulevaisuuden digitaalinen testikaivos, jolla voidaan vaikuttaa koko kaivosteollisuuden sähköistymiseen ja digitalisaatioon Suomessa ja myös kansainvälisesti.

Kaivosteollisuus siirtyy kohti digitaalisempaa ja sähköisempää tulevaisuutta. Tulevaisuudessa tarvitaan aitoja maanalaisia kaivostestiympäristöjä, jossa mukana olevat suunnittelevat toimintamallinsa sekä kehittävät testauspalveluitaan yhteistyössä yritysten kanssa ja joissa kaivosteollisuuden tuotteita ja teknologiaa tutkitaan, kehitetään ja testataan sekä aidossa että simuloidussa digitaalisissa kehitysympäristöissä

FutureMINE hanke 2023 -2025  muodostaa aktiivisen innovaatio- ja yhteistyöverkoston kumppanien välillä ja toteuttaa tiekartan mukaiset investointi- ja kehittämispanostukset alueellisten ja kansallisten sekä kansainvälisten yrityksien ja hankekumppanien kanssa.

FutureMINE innovaatioklusterin yhtenä keskeisenä kohderyhmänä on akkukäyttöisen teknologian valmistajat ja käyttäjät (mm. akut, latauspisteet, akkukäyttöiset työkoneet, ajoneuvot sekä laitteistot, palvelin- ja varavoimapalvelut) joiden toiminnassa korostuu uuden teknologian testaamisen ja käyttöturvallisuuden varmistaminen. Tällaisia turvallisuustarpeita ovat esimerkiksi tunnelirakentaminen sekä koneiden ja latauslaitteiden sijoittaminen vanhoihin maanalaisiin ja suljettuihin tiloihin. Kohderyhmään kuuluvat myös räjähdeaine- sekä räjähdetarvikkeiden kuljetukseen, varastointiin sekä käyttämiseen liittyvät yritykset.

Pyhäsalmen Kvanttikiinteistöt Oy hallinnoimalle Callio FutureMINE – tulevaisuuden digitaalinen testikaivos projektille on myönnetty Euroopan unionin NextGenerationEU -rahoitusta Suomen kestävän kasvun ohjelmasta. Business Finlandin myöntämän avustuksen määrä on 1.050.000 € projektin kokonaisbudjetti on 2.100.000 €.

FutureMINE toteutusaika: 1.1.2023 – 31.12.2025

FutureMINE kokonaisbudjetti: 2.100.000€

FutureMINE yrityskumppanit:  Pyhäsalmi Mine Oy, Edzcom Oy, Sandvik Oy, Normet Oy, M-Solutions Oy, Pyhäsalmen Kvanttikiinteistöt Oy, Kempower Oy, Oy Forcit Ab, Delta Cygni Labs Oy, Byrnecut Ltd (AUS), OZ Minerals Ltd (AUS)

FutureMINE hankkeen virallinen englanninkielinen esite on saatavilla täällä.

Lisätietoja:

Kehitysjohtaja ja FutureMINE projektikoordinaattori Sakari Nokela, +358 40 180 9511, sakari.nokela@pyhajarvi.fi

Katso tästä mallia kuinka aiomme kehittää varsinaisen FutureMINE testiekosysteemin sekä esitellä  ja testata uutta tekniikkaa ja ratkaisuja kansainväliselle kaivosteollisuudelle: