Energy Park

Hankkeessa toteutetaan teknisiä- ja liiketaloudellisia toteutussuunnittelua sekä vaatimusmäärittelyjä ja mallinnetaan Callio Energy Park -liiketoimintakonsepti tavoitteiden saavuttamiseksi vuoteen 2025 mennessä. Hankkeessa muodostetaan toimijoiden kesken aktiivinen innovaatio- ja yhteistyöverkosto ja käydään tarvittavia keskusteluja toimintaan osallistuvien alueellisten elinkeinoelämän toimijoiden ja myös kansainvälistenkin yhteisöjen kanssa. Hankkeen tuloksena syntyy Callio Energy Park, kokonaisenergiataseeltaan yksi Suomen houkuttelevimpia yritysalueita, joka luo Pyhäsalmen kaivosinfrastruktuurille uutta elinkaarta sekä auttaa Pyhäjärven rakennemuutoksen hallintaa uusien elinkeinomahdollisuuksien luomisessa.

Hanke on saanut positiivisen rahoituspäätöksen 15.10.2020 ja hankkeen päätoteuttajana on Pyhäjärven kaupunki. Hankkeen edetessä yhteistyötä tiivistetään verkostossa olevien yritysten kanssa ja sitä kautta luodaan pohjaa liiketoiminnallisiin mahdollisuuksiin hankkeen päätyttyä.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt hankkeelle Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman mukaista yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta yhteensä 128 513€.


Hankkeen toteutusaika: 23.06.2020 – 31.12.2021

Hankkeen kokonaisbudjetti: 171 350€

Hankkeen kumppanit: YIT Suomi Oy, Loiste Energia Oy, Suomen Voima Oy, Pyhäsalmi Mine Oy ja Nihak Ry.

Hankkeen virallinen tiedotustaulu on saatavilla täällä.

Lisätiedot: Projektipäällikkö Terho Kivimaa, +358 40 5369238, terho.kivimaa@pyhajarvi.fi