Ympäristöolosuhteet

Taulukko 1. Alueen kokeelliset parametrit ja infrastruktuuri
Enimmäissyvyys 4 000 mwe
Kallioperän koostumus
Keskimääräinen tiheys 2,8 g·cm–3
Kallioperän lämpötila 4 000 mwe syvyydessä 22 oC
Myonivuo 1,1×10–4 m–2·s–1
Radonpitoisuus 20 Bq·m–3 ilmastoiduilla alueilla
Neutronivuo useampi x 10–6 cm–2·s–1 (energiasta riippuen)
Infrastruktuuri 3 MW itsenäinen virtalähde
Ilmastointi ja lämmönsäätö
Ilmanpoisto ja koneistettu ilmanvaihto

MuonFlux-Pyhis

Measured muon flux at different depths in the Pyhäsalmi Mine (blue symbols) compared with WIPP (red triangle), Boulby (red circle) and LNGS (red square).