Pyhäjärven Callio

Pyhäjärven Callio on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen, monialainen toimintaympäristö. Se tarjoaa monipuolisia menestymisen mahdollisuuksia sekä uusille innovatiivisille hankkeille että vakiintuneille, uusia toimintatapoja tavoitteleville yrityksille, samoin kuin koulutus-, tutkimus- ja tuotekehitystoiminnalle.

Pyhäjärven Callio sijoittuu 1 445 metriä maan pinnan alapuolelle ulottuvaan Pyhäsalmen kaivokseen sekä sitä ympäröiville maa-alueille. Pyhäjärven Callion tilat ovat syvimpiä tunnettuja paikkoja Euroopassa. 

Kaivostoiminnan loppuessa Pyhäjärven Callio tarjoaa yrityksille ainutlaatuiset, kriittisimmilläkin globaaleilla mittareilla arvioiden vakaat ja turvalliset puitteet menestyksekkään liiketoiminnan aloittamiseen tai laajentamiseen. Toimintaympäristön ainutlaatuisuus antaa sinne sijoittuville yrityksille arvokkaan kilpailuedun.

Koulutus-, tutkimus- ja tuotekehitystoiminnalle Pyhäjärven Callio tarjoaa maanalaisen laboratorio- ja testiympäristön, jollaista ei muualla ole. Itse asiassa Pyhäjärven Callion infrastruktuuria on käytetty monimuotoiseen tutkimustoimintaan jo vuosikymmenten ajan. Tilat antavat mahdollisuuden myös laajamittaisille koejärjestelyille.

Lisätietoja

Pyhäsalmen Kvanttikiinteistöt Oy (Y-tunnus 2659164-6)

Toimitusjohtaja Henrik Kiviniemi
 044 445 7701
 henrik.kiviniemi@pyhajarvi.fi 

Kehitysjohtaja Sakari Nokela
 040 180 9511
 sakari.nokela@pyhajarvi.fi 

 

 

Pyhäjärven Callio – maanalainen menestystekijä