Näin energiavarasto toimii

Pyhäjärven pumppuvesivoimaan perustuva energiavarasto tosiasiallisesti kuluttaa enemmän energiaa kuin tuottaa. Liiketoiminta perustuu sähkön hinnan eroon. Silti tämänkaltaisella energiavarastolla tulee olemaan avainrooli Suomen tulevaisuuden energiaverkossa.

MIKSI PUMPPUVESIVOIMAAN PERUSTUVAA VARASTOINTIA TARVITAAN?

Kun hiiltä polttavia ja muita vanhoja voimalaitoksia poistuu ja lisää uusiutuvia energialähteitä tulee energiamarkkinoille, tarvitaan jotain tilalle, varsinkin kun aurinko ei aina paista eikä joka päivä tuulta ole. Näissä tilanteissa meidän on tasapainotettava energiajärjestelmää luotettavalla, säädettävällä voimalla, ja tässä haasteessa pumppuvesivoimaan perustuvalla energian varastoinnilla voi todella olla iso merkitys.

KUINKA SE TOIMII?

Se on kuin suuren kokoluokan akku tai vesipatteri. Kun energiajärjestelmässä on ylimääräistä tehontuotantoa, esimerkiksi tuulisinä öinä, tätä energiaa voidaan käyttää pumppaamaan vettä kaivoksen ylävesivarastoon, ikäänkuin “lataa akku”. Sitten, kun järjestelmässä on äkillistä kysyntää energialle, vesienergia “vapautuu akusta”. Vesimassat pudotetaan kaivoksen pohjalla sijaitsevaan turbiiniin ja generaattoriin, jotka “luovat voimaa”, ja alempi vesisäiliö täyttyy.

Katsa alla olevasta videosta toimintaperiaate: