Maailman suurimmalla veden pudotuskorkeudella toimiva energiavarasto Pyhäjärvelle

Euroopan syvimmän kaivoksen uusiokäyttö edistäisi uusiutuvan energian ja ilmastostrategian tavoitteita sekä lisäisi Suomen energiaomavaraisuutta. Pöyry Energy GmbH:n selvityksen mukaan maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen hanke on toteutettavissa yksinkertaisesti ja edullisesti.

Pyhäjärven Kehitys Oy:n toteuttama, Pohjois-Pohjanmaan ELY:n rahoittama ”Kaivos energiavarastona” -hanke osoitti, että Pyhäsalmen kaivosympäristöön voidaan toteuttaa maailman suurimmalla, yli 1400 metrin, pudotuskorkeudella toimiva energiavarasto. Pumppuvesivoimaan perustuva energiavarasto hyödyntäisi kaivoksen rakenteita sen jälkeen, kun kaivoksen toiminta loppuu vuonna 2021.

Energiavaraston turbiini halli 1/2

Suunnitelmat perustuvat vesivoimaan, suljettuun vedenkiertoon ja olemassa olevan maanalaisen infrastruktuurin hyödyntämiseen, joten energiavarastolla ei ole ympäristövaikutuksia.

Energiavarasto pystyy reagoimaan nopeasti ja suurella volyymilla tuotannon ja kulutuksen välisen eron vaihteluihin. Hankkeen rakentamisaika on arvioitu olevan kolme vuotta ja sen tekninen käyttöikä olisi yli 50 vuotta. Hankkeen taloudellisten selvitysten perusteella kannattavin kokoluokka on 75 MW sähkötehon ja 530 MWh kapasiteetin energiavarasto. Jopa 400 MW:n energiavarasto on todettu rakentamiskelpoiseksi.

LAJISSAAN ENSIMMÄINEN ENERGIAVARASTO PYHÄSALMEN KAIVOKSEEN?

Pyhäjärven energiavaraston käyttämä teknologia perustuu samaan tekniikkaan, jota käyttää yli 96 prosenttia energiavarastoista. Pitkän käyttöiän lisäksi Pyhäsalmen suunnitelmia puoltavat erityisesti energiavaraston koko (7 h), vesialtaan volyymi (162 000 m3), ylivoimainen hyötysuhde (77 %), pienet käyttökustannukset sekä huolto- ja korvausinvestointien minimaalinen tarve. VTT on tutkimuksissaan arvioinut potentiaalisia tulovirtoja tämänkaltaiselle laitokselle jopa noin 9,5M€/vuosi 75MW varastokapasiteetilla.

ENERGIAVARASTO LISÄISI SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄN OMAVARAISUUTTA JA SÄHKÖVERKON TOIMINTAVARMUUTTA

Suomen energian tuotannon perustuminen tulevaisuudessa yhä enemmän uusiutuviin energialähteisiin vaatii uudenlaista kykyä energian varastointiin. Pyhäjärven energiavarasto auttaa Suomen energiajärjestelmän omavaraisuuden lisäämisessä vähentämällä Suomeen ulkomailta tuotavaa säätövoimaa. Energiavarasto auttaisi myös ratkaisemaan pohjoismaisten verkkoyhtiöiden esiin nostamia haasteita mm. verkkohäiriöiden ja toimitusvarmuuden osalta. Kaivokseen toteutettu energiavarasto olisi laatuaan ensimmäinen Suomessa ja myös maailmalla, joten kyseessä olisi uusi vientituote Suomesta maailmalle.