Ainutlaatuinen infrastruktuuri

Pyhäjärven kaupungissa sijaitseva Pyhäsalmen kaivos on Euroopan syvin perusmetallikaivos. Malmin odotetaan ehtyvän kesään 2021 mennessä. Kaivoksen infrastruktuuri on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen ja tarjoaa erittäin potentiaalisen alustan tuotanto-, tutkimus- ja kehitystoiminnalle. Infrastruktuuri ei sovellu vain tieteeseen, vaan tarjoaa myös huomattavia etuja erittäin monipuoliselle liiketoiminnalle.

Kotimaiset vesivoimavarat hyödynnetään tällä hetkellä Suomessa täysimääräisesti ja kaikki muut mahdollisuudet tasapainottaa ja säätää energiajärjestelmää tulisi tutkia huolellisesti. Pumppuvesivoimaan perustuva varastointi on tunnettua teknologiaa ja ainoa taloudellisesti järkevä ratkaisu suuren mittakaavan energian varastointiin.

ENERGIA VARASTON OMINAISUUDET

Pyhäjärven pumppuvarasto integroidaan olemassa olevaan kaivoksen infrastruktuuriin hydraulisella vedenpudotuksella, jonka korkeus on jopa 1400 m  suunnitellulla kapasiteetilla 75 – 400 MW. Laitokseen kuuluu ulävesivarasto ja maanalainen alempi vesivarasto. Tätä ratkaisua käytetään laajalti maailmalla ja se perustuu varmaan ja toimivaan tekniikkaan, jonka käyttöikä on jopa yli 50 vuotta. Pumppuvesivoimaan perustuva varastointi toimii suljetussa vedenkierrossa, mikä tarkoittaa, ettei sillä ole minkäänlaisia vaikutuksia ympäristöön.

INNOVATIIVINEN SUUNNITELMA

Pyhäjärven energiavarasto on projektina todella ainutlaatuinen maailmanlaajuisesti ja vaatii innovatiivisia suunnitteluratkaisuja, joita Pöyry:n asiantuntijat ovat miettineet. Erityisesti erittäin korkeaa vedenpudotuskorkeutta ja integrointia olemassa olevaan maanalaiseen kaivoskompleksiin pidetään erittäin haastavana. Projektilla on alhaiset investointikustannukset akkuvarastoihin verrattuna ja se on erinomainen ratkaisu Suomen sähkömarkkinoiden kehittämiseen ja paikallisiin tuulipuistoihin ja uusiutuvan energiaan liittyvien järjestelmäratkaisujen yhteensovittamisessa.

Katso 3D-visualisoinnista, miltä ratkaisu voisi näyttää: