Pumppuvoimaan perustuva energiavarasto

Sähkön kulutuksen pitää vastata täydellisesti sähkön tuotantoon jokaisessa ajan hetkessä. Tasapaino on tärkeää, jotta kaikkialla voidaan säilyttää tasapainoinen ja turvallinen sähkönsaanti. Energiavarastot auttavat vastaamaan kysynnän vaihteluihin ja sähkön ylituotanto pystytään varastoimaan kulutushuippuja varten.

VARASTOINNILLA TEHOKKAAMPAAN SÄHKÖJÄRJESTELMÄÄN

Joustavan kapasiteetin tarve kasvaa, kun säiden mukaan vaihtelevan tuuli- ja aurinkoenergian osuus lisääntyy ja lämpövoimaan perustuvaa erillistä sähköntuotantoa poistuu järjestelmästä. Lisäksi yhteiskunnan yleinen sähköistyminen lisää säätötarvetta entisestään. Energian varastointi auttaa varmistamaan energiaturvallisuuden ja tuomaan lisää uusiutuvaa energiaa markkinoille. Varastointi mahdollistaa energiantuonnin vähentämisen ja sähköjärjestelmän tehokkuuden parantamisen.

Pumppusäätövoima on kypsintä teknologiaa energian varastointiin, ja sillä pystytään varastoimaan suuria määriä energiaa. Lähes kaikki maailman asennetusta varastoinnin kapasiteetista on pumppuvoimaa, vuonna 2017 noin 96 % (DOE Global Energy Storage Database). Pumppusäätövoima on toistaiseksi ainoa laajasti hyödynnetty ja kaupalliseen suuren mittakaavan käyttöön soveltuva teknologia sähkön varastointiin.

Pumpatut vesivarastot muodostuvat ylä- ja ala-altaasta. Vettä pumpataan matalan sähkön kysynnän aikana alavarastosta ylävarastoon. Sähköä taas tuotetaan laskemalla vettä ala-altaaseen, kun sähkön kysyntä on suurta ja tuotanto vähäistä.

ERINOMAINEN KOHDE PUMPPUSÄÄTÖVOIMALLE

Pyhäjärven Callion Energiavarasto-hankkeessa yläallas sijoitetaan maanpinnalla olemassa olevaan louhokseen, ja ala-allas sekä voimayksikkö louhitaan noin 1 400 metriä maanpinnan alapuolelle kaivosinfrastruktuurin läheisyyteen. Kohde on erittäin soveltuva pumppusäätövoiman käyttöönottoon korkeuserojen ja olemassa olevan infrastruktuurin ansiosta. Se ei muuta luonnollista maisemaa, ei aiheuta vesistöjen muokkaamista eikä tule osaksi luonnonvesistöjä.

Energiavarasto video

Energiavarasto 3D mallinnus

Hanke esittely EPV Energia Oy web sivuilla.

Lisätiedot:

Callio Pyhäjärvi – Maanalainen menestystekijä

Pyhäsalmen Kvanttikiinteistöt Oy

Toimitusjohtaja
Henrik Kiviniemi
henrik.kiviniemi@pyhajarvi.fi 
+358 44 445 7701

Kehitysjohtaja
Sakari Nokela
sakari.nokela@pyhajarvi.fi
+358401809511