Vesien käsittely

Pyhäsalmen kaivoksen kuivanapitovesien käsittelyllä varmistetaan ympäristölupaehtojen toteutuminen kaivostoiminnan päättymisen jälkeen vuonna 2022. Pyhäjärven Callio on yhteistyössä Teollisuuden Vesi Oy kanssa esiselvittänyt vaihtoehtoisia ratkaisuja nykyiseen kalkkineutralointiin (BAT) perustuvaan vedenkäsittelyyn. Laboratoriomittakaavan kokeissa on testattu useita vedenkäsittelyn teknologioita ja uusia ratkaisuja arvokkaiden alkuaineiden ja yhdisteiden hyödyntämiseen Tavoitetila vesienkäsittelyssä on teollisen mittakaavan jätteetön ja jatkuva puhdistusprosessi, jossa syntyvät sivuvirrat kierrätetään teollisten yritysten hyötykäyttöön, lopputuloksena lähes puhdasta vettä.

Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoituksella rahoitettavan Jätteetön kaivos pilottihankkeen avulla kuivanapitovesien puhdistustarve, menetelmien vaikuttavuus ja tarvittavan prosessin optimointi, yhdessä mukana olevien teollisten yrityskumppanien kanssa, todennettiin pienemmässä konttikoon mittakaavassa vuoden 2022 aikana ennen teollisen mittakaavan investointeja vuonna 2023 – 2025. Tällä hetkellä käynnissä on esiselvityshanke, jolla vesienkäsittelylaitoksen suunnittelutietoja tarkennetaaan ennenkuin siirrytään varsinaiseen laitoksen suunnittelu-, investointi- ja rakentamisvaiheeseen. Vesienkäsittelyn kehitystyön yhteydessä syntyvät ideat ja innovaatiot on mahdollista kaupallistaa hyödynnettäväksi laajalti toisissa kohteissa sekä Suomessa, että ulkomailla.

Pohjois-Pohjanmaan liitto on päättänyt rahoittaa Pyhäjärven Callon vesienkäsittelyä Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahasta.

Jätteetön kaivos hankkeen esite ja loppuraportti.

Lisätietoja:

Timo Karsikas, Projektipäällikkö, +358 50 555 2204, timo.karsikas@pyhajarvi.fi 

Sakari Nokela, Kehitysjohtaja, +358 40 180 9511, sakari.nokela@pyhajarvi.fi