Energia ja kiertotalous

AINUTLAATUINEN TOIMINTAKENTTÄ YRITYKSELLESI

Pyhäsalmen kaivoksen infrastruktuuri on maailman mittakaavassa ainutlaatuinen ja tarjoaa erittäin potentiaalisen toimikentän energia- ja kiertotaluden tuotannolliselle- ja tuotekehitystoiminnalle sekä investoinneille. Investoinneille on tarjolla sekä maanalaisia tiloja että maanpäällisiä teollisuustontteja, ja myös muita vaihtoehtoja on hyödynnettävissä yritysalueella ja sen ulkopuolella. Kaivoksen alueelle on oma rautatie, joka on tarvittaessa laajennettavissa ja mahdollistaa teollisten tuotantolaitteiden, raaka-aineiden ja lopputuotteiden kustannustehokkaan logistiikan.

PYHÄJÄRVEN CALLIO TARJOAA AINUTLAATUISET MAHDOLLISUUDET ENERGIA- JA KIERTOTALOUSANLOJEN TOIMINNALLE

Globaali siirtymä kohti hiilineutraalia kiertotaloutta on suomalaisille yrityksille mahdollisuus kehittää nykyistä liiketoimintaansa, laajentua uusille markkinoille ja luoda kestävää kasvua. Yksi tärkeä ratkaisu aurinko- ja tuulivoiman tuotannon tasapainottamiseen on pumppuvesivoima. Pumppuvoimaloissa energiaa voidaan varastoida vesialtaisiin pitkäaikaisesti ja toisaalta vesivoiman tuotantoa voidaan lisätä tai vähentää hyvinkin nopeasti tarpeen mukaan Ylimääräistä aurinko- tai tuulivoimaa voidaan hyödyntää pumppaamalla vettä alemmasta altaasta ylempään ja tuottaa säätövoimaa silloin kun ei paista tai tuule.

Kiertotalous luo kiinteistö- ja rakennusalalle valtavasti mahdollisuuksia hillitä ilmastonmuutosta ja ehkäistä luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä. Esimerkiksi rakennusmateriaalien uudelleenkäyttö ja kierrätys säästävät luonnonvaroja sekä vähentävät uusien tuotteiden valmistuksessa syntyviä päästöjä ja jätettä.

Pyhäjärven Callion tarjoamia liiketoiminnallisia mahdollisuuksia ovat mm:

– Enenergiavarastot (pumppuvoima ja akkkuvarastot)
– Aurinkovoima
– Sivuvirtojen hyödyntäminen (vesienkäsittely ja raaka-aineet)

VALMIITA TUOTANTOMAHDOLLISUUKSIA LIIKETOIMINNAN EDISTÄMISELLE

Energian varastointia ja kiertotalouden koetuotantoa varten on jo rakennettu tiloja, joissa voidaan testata ja skaalata paikallisia tuotantomahdollisuuksia, optimoida kaupallisia tuotantokonsepteja sekä kehittää koko tuotteistamisprosessia. Uudet teknologiset ratkaisut sekä olemassa oleva rikastamo edesauttavat alueelle sijoittuvien yritysten liiketoiminnan kehittymistä sekä luovat edellytyksiä uuden liiketoiminnan syntymiselle.

OTA YHTEYTTÄ:

Kehitysjohtaja Sakari Nokela, +358 40 180 9511, sakari.nokela@pyhajarvi.fi