Bioenergiaterminaali

Hankkeen tavoitteena on selvittää konsepti, miten Pyhäsalmen kaivoksen alueella sijaitsevassa bioenergiaterminaalissa tapahtuva metsäperäisten biomassojen kuivaus sekä tulevaisuuden älykkäiden puutuotteiden raaka-aineiden jatkojalostaminen voitaisiin tehdä taloudellisesti kannattavasti geotermistä lämpöä ja muita alueen hukkalämmön lähteitä hyödyntäen. Hanke toteutetaan toteutettavuusselvityksenä, josta tuloksena syntyy kustannustehokas konsepti, jolla luodaan tehoa Pyhäjärven ja ympäröivän toiminta-alueen bio- ja kiertotalouteen.

Hankkeen edetessä yhteistyötä tiivistetään yritysten kanssa ja sitä kautta luodaan pohjaa liiketoiminnallisiin mahdollisuuksiin hankkeen päätyttyä.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus on myöntänyt hankkeeseen valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (9/2014) nojalla yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta yhteensä 62 370€.


Hankkeen toteutusaika: 01.08.2018 – 31.12.2019

Hankkeen kokonaisbudjetti: 89 119€

Hankkeen kumppanit: Pyhäjärven Kehitys Oy, Pyhäjärven kaupunki, Pyhäsalmen Kaivos Oy ja Nihak Ry

Hankkeen A3 tiedotustaulu on saatavilla täällä.

Lisätiedot: Kehitysjohtaja Sakari Nokela, +358 40 180 9511, sakari.nokela@pyhajarvi.fi