Datakeskus

RAKENNA SEURAAVA DATAKESKUKSESI SUOMEEN

 • Luotettava sähkönsaanti uusiutuvista energialähteistä
 • Kustannustehokas investoida ja ylläpitää
 • Huippuluokan yhteydet
 • Turvallinen yhteiskunta ja kyberturvallisuus

Investointivalmis Pyhäjärven Datakeskus kampusalue

ALUE JA SIJAINTI

 • Kaivoksen lähellä sijaitseva ns. brownfield-alue, 60 hehtaaria, joka voidaan laajentaa 100 hehtaariin, rakennusoikeus jopa 25 prosenttia pinta-alasta.
 • Olemassa olevat ja uudet maanalaiset tilat myös datakeskusten käyttöön. Louhinta viereisellä Pyhäsalmen kaivoksella loppuu 2019.
 • Monipuolinen logistiikka (maantie, rautatie, lentoasemat), esimerkiksi 5 kilometriä Pyhäjärven keskustaan, 160 kilometriä Oulun lentoasemalle.

SÄHKÖVIRTA, JÄÄHDYTYS JA VESI

 • Jopa 100 MW ylijäämäsähköä Fingridin Haapajärven sähköasemalta 99,9998 prosentin luotettavuudella.
 • Ympäristöolosuhteet soveltuva 100 % vapaajäähdytykselle.
 • Ympäristön lämpötila >25 °C (77 °F) 68 h/a (keskiarvo 2013–2015)
 • Olemassa oleva järvivesilinja on käytettävissä jäähdytykseen (200 metrin päässä)

YHTEYDET

 • Erinomaiset ja monipuoliset yhteydet Keski-Eurooppaan, Venäjälle ja Aasiaan.
 • Käytettävissä olevat tietoliikenneyhteydet ovat avoimia 1G–100G verkkoja erilaisilla käyttöliittymillä, MPLS-palveluita sekä L3-VPN- ja Ethernet-palveluita.
 • Lähin internetin solmupiste on FICIX OULU, joka sijaitsee Oulussa 165 kilometrin päässä.
 • Elisa ja Pyhänet ovat paikallisia palveluntarjoajia, joilla on paras paikallinen infrastruktuuri. Telialla, FNE:llä ja Cinialla on myös runkoverkkoyhteys Datakeskuksen läheisyydessä.

ALUEEN ERITYISPIIRTEET

 • Datakeskuksen tuottamaa lämpöä voidaan käyttää useilla eri tavoilla, esimerkiksi kaivoksen ilmanvaihdossa, kaukolämpöverkossa ja kasvihuoneissa.
 • Alueella on monipuolista rakennusalan osaamista aina kaivos- ja metalliteollisuudesta sähköntuotantoon ja betonivaluun, mikä lisäksi osaamista on muun muassa prosessityön jokaisesta vaiheesta automaatiosta, sähköteollisuudesta ja tietoliikennealalta.
 • Alueella sijaitsevan kaivoksen infrastruktuuria käytetään monipuolisesti erilaiseen kaupalliseen ja tieteelliseen toimintaan, tutkimukseen ja tuotekehitykseen, mikä takaa turvallisen toimintaympäristön.

Lisätietoja:

Invest in Finland – Callio Pyhäjärvi Data Center Campus

Pyhäjärven Callio Data Center Campus video

Data Center