Miksi Pyhäjärvi?

Pyhäjärven datakeskuksen kampusalue tarjoaa merkittäviä etuja sijoittajille ja konesalien operaattoreille. Useat keskeiset tosiasiat muodostavat ainutlaatuisen arvolupauksen:

FAKTA 1. TIESITKÖ, ETTÄ SUOMESSA ON YKSI MAAILMAN LUOTETTAVIMMISTA SÄHKÖVERKOISTA?

Vuodesta 2006 lähtien sähkönsiirron luotettavuus on ollut jopa 99,99982% ja pakotettujen keskeytyksien keskimääräinen pituus tuolla ajanjaksolla vain 2,1 minuuttia.

FAKTA 2. TIESITKÖ, ETTÄ SUOMEN ENERGIAKUSTANNUKSET OVAT JOPA 50% PIENEMMÄT KUIN SAKSASSA?

Hintavolatiliteetin odotetaan olevan erittäin vakaa ja alhainen johtuen hajautetusta energiantuotannosta Suomessa ja mahdollisesti energian hinnan jopa laskevan, kun Olkiluoto 3 (uusi 1600MW voimalaitos) aloittaa toimintansa keväällä 2021.

FAKTA 3. ILMAINEN JÄÄHDYTYS SÄÄSTÄÄ ENERGIAA JA KUSTANNUKSIA!

Viileä ilmasto ja puhdas ilma, mukaan lukien maakuntajärvi Pyhäjärvi, tarjoavat monia kustannustehokkaita mahdollisuuksia Data Center -palvelimien jäähdyttämiseen. Viileän ilmaston takia mekaanisiin jäähdytysjärjestelmiin on investoitava vähemmän ja kesän lämpimät jaksot ovat lyhyitä, mikä alentaa TCO-määrää. Entisen Pyhäsalmen kaivoksen olemassa olevan infrastruktuurin ansiosta Pyhäjärven datakeskuksella on erinomaiset energia-, jäähdytys- ja liitäntämahdollisuudet, mukaan lukien olemassa olevat juomavesi- ja jätevesiyhteydet alueen lähellä.

FAKTA 4. MAHDOLLINEN LÄMMÖN TALTEENOTTO

Pyhäjärvellä sijaitsee kaukolämpöjärjestelmiä ja monia suuria kasvihuoneita, jotka tuottavat kasveja, jotka muuten eivät selviäisi alueen ilmastossa. Tämä luo erinomaisen mahdollisuuden käyttää hukkalämpöä uudelleen Data Center -palvelimista. Kampuksen läheisyydessä on useita muitakin potentiaalisia lämmön talteenoton hyödyntämisen mahdollisuuksia, kuten kaivoksen alueella sijaitsevat kasvuhuoneet, kalankasvatukseen sopivat kosteikot sekä kaivostunnelien tuuletuksen raitisilman lämmitys.

FAKTA 5. TURVALLINEN GEOLOGINEN SIJAINTI JA LUONTO

Pyhäjärven kaupunki on erittäin turvallisessa geologisessa sijainnissa. Pohjoismaissa maanjäristykset ovat erittäin vähäisiä, ja Suomessa maanjäristykset ovat vieläkin harvinaisempia ja suuruusluokaltaan pienempiä kuin muissa Pohjoismaissa. Pyhäjärven datakeskuksen kampus sijaitsee hyvin vanhalla ja vakaalla kallioperällä. Alueella ei ilmene koskaan suuria myrskyjä, kuten pyörremyrskyjä tai trooppisia myrskyjä. Ilmastomme on yleensä leuto ja Data Center -alue sijaitsee jopa 149 metriä merenpinnan yläpuolella.

FAKTA 6. ENERGIAOMAVARAISUUS PUMPPUVESIVOIMAAN PERUSTUVALLA ENERGIAVARASTOLLA

Tällä hetkellä kärkihankkeemme keskittyy Suomen suurimman energiavaraston toteuttamiseen kaivokseen. Alustava vesivoimaan perustuva varastointiteho on 2 x 75 MW joka takaisi jopa 530 – 1054 MWh keskeytymättömän energian saannin.

KANSAINVÄLISET YRIYKSET JA SIJOITTAJAT OVAT TERVETULLEITA PYHÄJÄRVELLE.

Tutustu tarkemmin Konesaleihin liittyviin liiketoimintamahdollisuuksimme:

https://www.investinfinland.fi/data-centers/-/data-centers/callio-data-center-campus-pyhjrvi#profile