Maanalainen konsesalikonsepti

ERINOMAINEN ESIMERKKI JOKA TARJOAA KUSTANNUSTEHOKKAINTA, TURVALLISINTA, SKAALAUTUVAA JA VIHREÄÄ KONESALIRATKAISUA!

Pyhäjärven datakeskus -kampus sijaitsee Pyhäjärven kaupungissa, Keski-Suomessa. Konesalin palvelut voitaisiin toteuttaa esimerkiksi 20 – 40m maan alle, joka tarjoaisi fyysinen kilven esimerkiksi teollisuusvakoilun, auringonmyrskyjen ja muiden turvallisuuteen liittyvien häiriöiden varalle.

Koska Pyhäjärven datakeskus sijaitsee olemassa olevan kaivosinfran lähellä, sopivien maanalaisten tilojen rakentamiseen on käytettävissä paljon taitavia työntekijöitä, laitteita ja työkaluja. Itse asiassa on mahdollista, että olemassa oleva kaivos voisi jopa hyödyntää rakentamisesta poistettavaa kiviä kaivostoiminnan käyttöön. Maanalaisten rakennusten rakennuskustannukset ovat yleisesti erittäin kilpailukykyisiä verrattuna yleisiin maarakennuksiin.

PYHÄJÄRVI – YHDISTÄVÄ TEKIJÄ ITÄ- JA LÄNSIMAIDEN VÄLILLÄ

Uudet merenpohjaan tulevat kuitureitit Euroopasta Aasiaan (ROTACS ja ARCTIC FIBER) pienentävät latenssia Euroopan ja Aasian välillä noin 90–100 ms verrattuna perinteiseen reittiin (Atlantin-Välimeren-Suezin-Punaisenmeren-Intian valtameren -Etelä-Kiinanmeren kautta). Tämä uusi ratkaisu mahdollistaa myös Pyhäjärven skaalautuvan konesalin Eurooppaa, Venäjää ja Aasiaa yhdistävien maailmanlaajuisten tietovirtojen keskusena.